Neurogenne zaburzenia mikcji odnoszą się do problemów z oddawaniem moczu, które wynikają z uszkodzenia układu nerwowego. Często są one związane z różnymi chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, udar, obrażenia rdzenia kręgowego, cukrzyca lub inne schorzenia, które wpływają na nerwy kontrolujące pęcherz moczowy.

Charakterystyczne objawy neurogennych zaburzeń mikcji mogą obejmować:

Diagnoza neurogennych zaburzeń mikcji zwykle obejmuje wywiad medyczny, badanie fizykalne, analizę moczu i różne testy diagnostyczne, takie jak badanie urodynamiczne, które ocenia, jak dobrze pęcherz przechowuje i opróżnia mocz.

Leczenie zależy od rodzaju i przyczyny zaburzenia, a także od indywidualnych preferencji pacjenta. Może obejmować zmiany stylu życia, leki, cewnikowanie, biofeedback, stymulację nerwową czy operacje.

Wszystkie osoby doświadczające problemów z oddawaniem moczu powinny skonsultować się z urologiem, aby omówić objawy i możliwe opcje leczenia.

Formularz kontaktowy