KONSULTACJE STACJONARNE

Konsultacja stacjonarna w gabinecie lekarskim odbywa się na żywo, bezpośrednio między lekarzem a pacjentem w tym samym miejscu.

Cel konsultacji

Konsultacja stacjonarna w gabinecie lekarskim odbywa się na żywo, bezpośrednio między lekarzem a pacjentem w tym samym miejscu. Jest to tradycyjna forma spotkania, w której pacjent udaje się do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz przeprowadza badanie, diagnozuje i udziela porad medycznych.

Pacjent może udać się na konsultację stacjonarną do lekarza w prywatnym gabinecie z różnych powodów, takich jak np.

 • Diagnoza i ocena stanu zdrowia: Pacjent może odczuwać pewne objawy lub problemy zdrowotne i chce skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny lub diagnozy swojego stanu zdrowia. Lekarz może przeprowadzić odpowiednie badania i testy, a następnie zdiagnozować pacjenta.
 • Leczenie choroby: Jeśli pacjent ma zdiagnozowaną chorobę, może potrzebować dalszego leczenia. Konsultacja stacjonarna pozwoli lekarzowi ocenić postęp pacjenta, dostosować leczenie lub zalecić nowe terapie.
 • Opieka nad pacjentem z powodu powracających chorób takich jak przewlekłe zapalenia pęcherza, gruczołu krokowego , nowotwory, kamice , nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny i inne , mogą regularnie odwiedzać prywatny gabinet lekarski w celu monitorowania swojego stanu zdrowia, dostosowywania leków i omawiania wszelkich problemów, które mogą się pojawić.
 • Konsultacja specjalistyczna: Pacjent może zostać skierowany przez swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na konsultację specjalistyczną do prywatnego gabinetu. Na przykład, jeśli pacjent ma problemy z chorobą układu moczowego , może udać się do prywatnego urologa w celu uzyskania specjalistycznej porady i leczenia.
 • Druga opinia: W niektórych przypadkach pacjent może chcieć uzyskać drugą opinię na temat swojej diagnozy lub proponowanego leczenia. W takich sytuacjach pacjent może udać się na konsultację stacjonarną do innego lekarza w prywatnym gabinecie, aby uzyskać alternatywną ocenę.

 

Wizyta na konsultacji stacjonarnej w prywatnym gabinecie ma na celu zapewnienie pacjentowi indywidualnej uwagi, skrócenie czasu oczekiwania na wizytę oraz dostęp do specjalistycznego leczenia i porad medycznych

Na czym polega konsultacja

Konsultacja stacjonarna to spotkanie między pacjentem a lekarzem, które odbywa się osobiście w gabinecie lekarskim. Podczas konsultacji stacjonarnej lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta, przeprowadza wywiad medyczny, dokonuje badania fizycznego i może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne.

W czasie konsultacji stacjonarnej pacjent ma możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem, co umożliwia bardziej szczegółową ocenę stanu zdrowia, analizę objawów i udzielenie indywidualnych porad. Ponadto, lekarz może wykorzystać różne narzędzia diagnostyczne, takie jak stetoskop, termometr czy specjalistyczne przyrządy do badania narządów np. usg.

Konsultacje stacjonarne są szczególnie przydatne w przypadku poważnych lub bardziej skomplikowanych schorzeń, które wymagają bezpośredniego badania lub monitorowania przez lekarza. W niektórych sytuacjach mogą być również potrzebne powtórne wizyty w celu śledzenia postępu leczenia lub dostosowania terapii.

Korzyści z konsultacji online:

Korzyści dla pacjenta:

 • Bezpośredni kontakt z lekarzem: Konsultacje stacjonarne pozwalają pacjentowi na bezpośredni kontakt i interakcję z lekarzem. Pacjent może zadawać pytania, wyrażać swoje obawy i uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi i porady.
 • Kompleksowa ocena stanu zdrowia: Podczas spotkania stacjonarnego lekarz ma możliwość dokładnego zbadania pacjenta, obejrzeć objawy, zbadać kondycję fizyczną i przeprowadzić wszelkie niezbędne badania, takie jak badanie fizykalne, pomiar ciśnienia krwi itp. Daje to lekarzowi pełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta i umożliwia trafniejsze diagnozowanie.
 • Indywidualne podejście: Konsultacje stacjonarne pozwalają lekarzowi na lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb pacjenta. Mogą być uwzględnione czynniki takie jak styl życia, środowisko, historię medyczną i inne czynniki, które mają znaczenie dla oceny stanu zdrowia pacjenta i opracowania odpowiedniego planu leczenia.
 • Budowanie zaufania: Osobiste spotkania umożliwiają pacjentowi i lekarzowi nawiązanie większej więzi i wzajemne zrozumienie. To buduje zaufanie pacjenta do lekarza i może przekładać się na lepszą współpracę w leczeniu oraz większą skuteczność terapii.

 

Korzyści dla lekarza:

 • Pełniejsza ocena pacjenta: Konsultacje stacjonarne pozwalają lekarzowi na kompleksową ocenę pacjenta, uwzględniając zarówno objawy zgłaszane przez pacjenta, jak i obserwacje lekarza podczas badania fizycznego. Daje to lekarzowi lepszy kontekst do postawienia trafnej diagnozy i opracowania odpowiedniego planu leczenia.
 • Lepsza komunikacja: Bezpośredni kontakt z pacjentem pozwala lekarzowi na bezpośrednie słuchanie jego obaw, pytań i wyjaśnień. Lekarz może szybko reagować na pytania pacjenta, tłumaczyć diagnozę i proponowane metody leczenia, co prowadzi do lepszej komunikacji i zrozumienia między lekarzem a pacjentem.
 • Możliwość badań fizycznych: Spotkanie stacjonarne daje lekarzowi możliwość przeprowadzenia różnych badań fizycznych, takich jak osłuchiwanie, badanie palpacyjne, pomiary i inne. To umożliwia lekarzowi zbieranie ważnych informacji, które są niezbędne do postawienia trafnej diagnozy.
 • Zwiększenie zaangażowania pacjenta: Spotkania stacjonarne mogą pomóc lekarzowi w zbudowaniu więzi i zaufania z pacjentem. To z kolei prowadzi do większego zaangażowania pacjenta w proces leczenia i większej skuteczności terapii.

 

Warto jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach konsultacje stacjonarne mogą być mniej wygodne lub trudno dostępne, na przykład w przypadku pacjentów mieszkających w odległych miejscowościach czy w sytuacjach, gdy wymagane jest pilne porady medyczne. W takich przypadkach konsultacje zdalne, wykorzystujące telemedycynę, mogą być równie skuteczne i korzystne.

Formularz kontaktowy