Przewlekłe bóle miednicy to termin opisujący długotrwałe dolegliwości bólowe w okolicy miednicy, które trwają co najmniej przez 6 miesięcy. Ból ten może być ciągły lub okresowy, o różnym natężeniu i charakterze (np. kłujący, tępy, palący). Występowanie bólu może być związane z określonymi czynnościami, takimi jak oddawanie moczu, wypróżnianie, aktywność seksualna, lub może występować niezależnie od tych czynników.

Przewlekłe bóle miednicy mogą wynikać z różnych przyczyn, które mogą obejmować:

  1. Zaburzenia układu moczowego, takie jak zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa, przewlekłe zapalenie pęcherza.
  2. Problemy z narządami rozrodczymi, takie jak endometrioza, mięśniaki, torbiele jajników u kobiet, lub zapalenie prostaty u mężczyzn.
  3. Zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak zespół jelita nadwrażliwego, zapalenie jelit.
  4. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, jak np. dysfunkcje mięśni dna miednicy.
  5. Zaburzenia neurologiczne, takie jak neuropatia.

Diagnoza przewlekłych bólów miednicy opiera się na szczegółowym wywiadzie medycznym, badaniu fizykalnym oraz badaniach dodatkowych, które mogą obejmować badania obrazowe (np. ultrasonografia, tomografia komputerowa), badania laboratoryjne, a w niektórych przypadkach mogą być konieczne specjalistyczne badania, takie jak laparoskopia.

Leczenie przewlekłych bólów miednicy zależy od zidentyfikowanej przyczyny i może obejmować zarówno leczenie farmakologiczne (lekami przeciwbólowymi, antybiotykami, lekami hormonalnymi), jak i niefarmakologiczne (fizjoterapię, psychoterapię, metody relaksacyjne). W niektórych przypadkach może być konieczna interwencja chirurgiczna. Często wymagane jest podejście multidyscyplinarne z udziałem różnych specjalistów, takich jak urolog, ginekolog, gastroenterolog, neurolog, fizjoterapeuta czy psycholog.

Formularz kontaktowy