UROFLOWMETRY

A simple way to detect the causes of incorrect urination.

Purpose of the procedure

Uroflowmetria to badanie diagnostyczne, które służy do oceny siły i szybkości strumienia moczu oraz wykrywania zaburzeń oddawania moczu. Celem badania jest zdiagnozowanie problemów związanych z układem moczowym.

What is the procedure?

Uroflowmetry is a test to determine the urinary flow of urine. The patient in intimate conditions urinates to the flow meter, which then subjects the urine stream to analysis, measuring its volume and flow rate. Then the device creates a graph, called the voiding curve, on which characteristic parameters are presented. Ready results are interpreted by a urologist. After uroflowmetry, abdominal ultrasound is performed to assess urine retention after voiding.

Indications for the procedure

  • Trudności w oddawaniu moczu
  • Ból podczas oddawania moczu
  • Nocne oddawanie moczu (nocturia)
  • Częste infekcje układu moczowego
  • Nietrzymanie moczu

Preparation for the procedure

  • Przed badaniem należy napełnić pęcherz

The course of the procedure

  • Pacjent oddaje mocz do specjalnego pojemnika, podłączonego do urządzenia
  • Podczas oddawania moczu urządzenie mierzy siłę i szybkość strumienia moczu
  • Wyniki badania są zapisywane przez urządzenie i analizowane przez lekarza

Badanie uroflowmetryczne jest bezbolesne i zwykle trwa kilka minut. Po zakończeniu badania lekarz omawia wyniki z pacjentem, a w razie potrzeby przeprowadza dalszą diagnostykę lub planuje odpowiednie leczenie.

Formularz kontaktowy

Diagnostic Package

INFLAMMATION PROSTATES

Package items

prostate ultrasound
Stamey's test
Uroflowmetry
Cystoscopy + (urethroscopy)
PSA level
Testosterone level
Urine culture
Scrotal ultrasound
A visit to the professor
establishing a treatment path

COST IN THE PACKAGE
5 000 zł gross

Diagnostic Package

PAIN SYNDROME BLADDER

Package items

abdominal ultrasound
Transvaginal ultrasound
Cystoscopy
Hydrodistension
Urodynamics
Urine culture
Vaginal swab
Coil swab
CRP (inflammation marker)
Blood smear
A visit to the professor
establishing a treatment path

COST IN THE PACKAGE
5 000 zł gross

Diagnostic Package

STRESS INCONTINENCE (MEN)

Package items

Ultrasound of the urinary system
Transrectal ultrasound
Cystoscopy + (urethroscopy)
Urodynamics
Sanitary pad test
Urine culture
PSA level
A micturition diary
Assessment of sphincter function - support test, urethral back pressure test
Summarizing visit to the professor,
establishing a treatment path

COST IN THE PACKAGE
5 000 zł gross

Diagnostic Package

STRESS INCONTINENCE (WOMEN)

Package items

abdominal ultrasound
Transatrial ultrasound
Cystoscopy
Urodynamics
Marshall test
Sanitary pad test
Urine culture
Vaginal swab
A micturition diary
A visit to the professor
establishing a treatment path

COST IN THE PACKAGE
5 000 zł gross