Terms and Conditions for the provision of services electronically

§1
General provisions:

⦁ Terms and Conditions for the provision of services electronically define the scope and conditions for scheduling and booking appointments through the website: www.medfie.pl

Definitions:

⦁ Price List – the price list of Services, made available to the Patient on the Service Provider's website

⦁ Patient – a natural person who uses the services provided electronically by the Service Provider

⦁ Terms and Conditions – these terms and conditions for the provision of services electronically

⦁ Website – the Service Provider's website, used for scheduling and booking appointment slots, available at www.swjerzymed.pl

⦁ Service – the service provided by the Service Provider, consisting of providing the Patient with the ability to schedule and book appointment slots electronically

⦁ Service Provider – Global Solutions Sp. z o.o., operating a medical entity under the name Centrum Medyczne Św. Jerzego, ul. Polnej Róży 6/U2, NIP: 9512499941, e-mail address for contact: recepcja@swjerzymed.pl, phone: 600393123

⦁ In order to use the Service, you must read the Terms and Conditions carefully and accept their conditions. Failure to accept the terms of the Terms and Conditions will prevent the use of the Service.

⦁ Other services, i.e., the visit, take place in person at the office, at the time and place indicated during the booking. The terms and conditions for the provision of other services are not covered by the Terms and Conditions

§ 2.
Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłat

1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się:

⦁ by phone, at the phone number: 600393123 or

⦁ through the website www.swjerzymed.pl or

⦁ through the website www.medfile.pl

2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

⦁ Provide their details: name, phone number, and e-mail address

⦁ For e-consultations, pay a prepayment in the form of a deposit equal to 100% of the visit price indicated when choosing the appointment date

⦁ Za konsultację i zabieg, uiścić przedpłatę w wysokości 100% ceny zabiegu, wskazanej przy wyborze terminu wizyty.

3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.

5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty/zabiegu wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.

6. Przedpłatę należy uiścić w ciągu 3 dni od rezerwacji terminu wizyty/zabiegu. Brak wpłaty w tym terminie powoduje odwołanie wizyty. W przypadku rezerwacji terminu wizyty w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, wymagana jest natychmiastowa wpłata przedpłaty.

7. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:

⦁ za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej www.swjerzymed.pl

8. informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3.

Complaints

⦁ The Patient has the right to submit complaints related to the Service via e-mail to the Service Provider's e-mail address indicated in these Terms and Conditions.

⦁ The complaint review period is a maximum of 21 working days from the date of receipt of the complaint

§ 4.
Cancellation or change of appointment date

Cancellation of a booked appointment is possible:

⦁ by phone or

⦁ by sending an SMS message or

⦁ by sending an e-mail to recepcja@swjerzymed.pl (write CANCELLATION OF VISIT in the subject line of the message)

The paid deposit is non-refundable. The paid deposit can be used for subsequent visits/procedures at the St. George's Medical Center for a period of 12 consecutive months

⦁ In case of no-show for the scheduled visit and no cancellation, the paid prepayment is non-refundable

⦁ If the Patient is late for the reserved appointment, the visit will be shortened by the time of the delay, with the fee remaining unchanged. If the delay exceeds half of the planned visit duration, the Service Provider is entitled to cancel the appointment reservation, resulting in the forfeiture of the prepayment. The prepayment is non-refundable regardless of the reason for the delay. The paid deposit can be used for subsequent visits/procedures at the St. George's Medical Center for a period of 12 months

⦁ The Service Provider reserves the right to cancel the reserved appointment date no later than one hour before the appointment. In case of cancellation, the Service Provider will propose a new appointment date to the Patient. If the Patient does not accept the new appointment date or the Service Provider does not propose one, the Service Provider will refund the entire prepayment to the Patient. The Service Provider will refund the prepayment within 7 days from the day of the cancellation of the reserved appointment date according to the Terms and Conditions

§ 5.
Technical requirements

Access to the Website and the appointment registration form is possible on a computer or mobile device under the following conditions:

⦁ using one of the following browsers: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, or Safari

⦁ using one of the operating systems: Windows, macOS, Linux/Ubuntu

Minimum hardware requirements:

⦁ Pentium 4 processor or newer supporting SSE2 (all modern processors)

⦁ 512MB of RAM for 32-bit systems and 2GB of RAM for 64-bit systems

⦁ a minimum of 200 MB of free disk space for storing temporary data and cookies

⦁ a constant Internet connection

To make a reservation through the form, the Patient must have:

⦁ a bank account

⦁ an email account

⦁ a landline or mobile phone

§ 6.
Final provisions:

⦁ The Service Provider reserves the right to make changes to the Terms and Conditions

⦁ Any disputes between the Service Provider and the Patient will be resolved amicably

⦁ In case the disputes are not resolved amicably, the competent court will be the court having jurisdiction over the Service Provider's registered office

⦁ In matters not regulated by these Terms and Conditions, the provisions of generally applicable Polish law shall apply

⦁ These Terms and Conditions are effective from January 27, 2023

Formularz kontaktowy